สถานีตำรวจภูธรวังหว้า ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ลงนามถวายพระพร ออนไลน์

คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 622/2536 ลงวันที่ 15 เมษายน 2536

เรื่อง การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 
 

กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจ มีนโยบายอำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้บุคคลเป็นประกันหรือ หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง

บุคคล

วงเงินประกัน

- ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า 
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 
  หรือร้อยตำรวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี  นาวาอากาศตรีหรือพันตำรวจตรี 
- ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ 
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
- สมาชิกสภาจังหวัด 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
- กรรมการสุขาภิบาล 
- กำนัน

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินหกหมื่นบาท

- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า 
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
  หรือพันตำรวจโทถึงพันเอก นาวาเอก  นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก 
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 1 ถึง 2 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท

- ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า 
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ  ตั้งแต่พันเอก นาวาเอก 
  นาวาอากาศเอกหรือ  พันตำรวจเอกที่ได้รับ  อัตราเงินเดือนพันเอก(พิเศษ) 
  นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก-  (พิเศษ)หรือพันตำรวจเอก(พิเศษ) 
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 1 ถึง 2 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท

- ข้าราชการพลเรือนระดับ 11  หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า 
- ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศ ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท 
 หรือพลตำรวจโท 
- ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่  ชั้น 5 ขึ้นไป 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว  กับข้าราชการประจำ 
- สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเอง 
ได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท

-   ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกันแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน  ผู้รับผิดชอบ พิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า 
-   ในกรณีจำเป็นเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือนหรือ  ภาระผูกพัน อื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจาก  ต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้น ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้  รับอนุญาตให้ประกัน 
-   กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้ แต่หลัก  ประกันยังไม่เป็นการ เพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

 

 

 

พ.ต.ท.ชาญวุธ  ไชยรุ่งเรือง

สวญ.สภ.วังหว้า

คู๋มือตำรวจ

งานอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week161
mod_vvisit_counterLast week157
mod_vvisit_counterThis month754
mod_vvisit_counterLast month719
mod_vvisit_counterAll days81961

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 27.126.205.40
,
Today: มี.ค. 31, 2023
wangwa police station