สถานีตำรวจภูธรวังหว้า ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย คือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่

2.1   เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)

2.2   โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้วหรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสอง เท่าของ จำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน

2.3   หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก ) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวน เชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน

2.4   พันธบัตรรัฐบาล

2.5   สลากออมสินและสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ

2.6   ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร

2.7   ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว

2.8   ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว

2.9   เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง

2.10  หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน

3. ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้วจะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย 

วิธีการปฏิบัติ
1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงาน สอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ
3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญา ประกันซึ่ง ต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
4. เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ เวลาที่รับคำร้อง
5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อผู้กำกับการหรือผู้รักษาราชการแทนทราบทันที
6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้โดยจะพิจารณาถึง

6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา

6.2 พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด

6.3 พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด

6.4 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด

   6.5 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
7. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำ สัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
8. หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป

หมายเหตุ  :  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพานได้กำหนดลำดับอาวุโสในการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวไว้ ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเสนอผู้กำกับการหรือพนักงานสอบสวนตามลำดับอาวุโสที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนี้พิจารณาให้ประกันหรือไม่ประกันตัวต่อไป

 
 

 

 

พ.ต.ท.ชาญวุธ  ไชยรุ่งเรือง

สวญ.สภ.วังหว้า

คู๋มือตำรวจ

งานอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week158
mod_vvisit_counterLast week157
mod_vvisit_counterThis month751
mod_vvisit_counterLast month719
mod_vvisit_counterAll days81958

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 27.126.205.40
,
Today: มี.ค. 31, 2023
wangwa police station