หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

1. หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง

2. หนังสือแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์

3. หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์